Encara que l’Associació Napoleònica Valenciana, en els seus començaments, recreava exclusivament l’època napoleònica, a partir de 2007 ha anat abastant altres èpoques històriques, des del Món Antic fins a finals del segle XIX.

Però, a banda de la recreació històrica, algunes de les nostres activitats requereixen representar altres temàtiques molt diferents per a mercats, rodatges i diversos esdeveniments, incloent-hi gèneres de fantasia i fins i tot futuristes. En aquest sentit, sempre hem sabut distingir entre “recreació històrica” i “animació de mercats temàtics”, així com la nostra participació en esdeveniments, espectacles i festejos populars que entenem no són activitats de recreació pròpiament dita, i en les quals, òbviament, ens podem prendre certes llicències per a donar suport a les iniciatives i projectes amb els quals col·laborem.

Aquestes són les èpoques i temàtiques que representem fins ara (polsar per accedir a més continguts de cada temàtica).

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________